ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมือง พิษณุโลก

หน้าแรก » ภาคกลาง » พิษณุโลก » อำเภอเมือง

ตำบลบึงพระ | ตำบลท่าโพธิ์ | ตำบลท่าทอง | ตำบลวัดพริก | ตำบลสมอแข | ตำบลอรัญญิก | ตำบลหัวรอ | ตำบลในเมือง | ตำบลบ้านป่า | ตำบลดอนทอง | ตำบลพลายชุมพล | ตำบลบ้านคลอง | ตำบลวัดจันทร์ | ตำบลปากโทก | ตำบลบ้านกร่าง | ตำบลจอมทอง | ตำบลไผ่ขอดอน | ตำบลงิ้วงาม | ตำบลมะขามสูง |


แสดงเฉพาะ : บ้าน | ที่ดิน | ทั้งหมด
รูป   รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้า 1 จาก 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10