ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

หน้าแรก » ภาคใต้ » นครศรีธรรมราช » อำเภอเมือง

ตำบลปากพูน | ตำบลโพธิ์เสด็จ | ตำบลท่าไร่ | ตำบลปากนคร | ตำบลท่าเรือ | ตำบลท่างิ้ว | ตำบลนาทราย | ตำบลท่าซัก | ตำบลในเมือง | ตำบลอินคีรี | ตำบลบางจาก | ตำบลนาเคียน | ตำบลท่าวัง | ตำบลคลัง | ตำบลท้ายสำเภา | ตำบลกำแพงเซา | ตำบลมะม่วงสองต้น | ตำบลช้างซ้าย |


แสดงเฉพาะ : บ้าน | ที่ดิน | ทั้งหมด
รูป   รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้า 1 จาก 2 1 2