20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

 [ ลงประกาศ ]
 รายชื่อ สมาชิกชมรมฯ สามัญ - ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
ยอดพินิจ. ยอดพินิจฟาร์ม 20/3-5 ม.4 ต.บางกุ้ง อ.เมือง .สุราษฎร์ธานี84000. 077-224023 .... 081-9703739. 047. 138-138/1 .3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84131 ...
http://www.suratthanishrimp.com/th/wp-content/uploads/2013/03/รายชื่อ-สมาชิกชมรมฯ-สามัญ.pdf

คำค้น: 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
 น้ำตาลทราย - กรมการค้าภายใน
ราษฎร์ฤดี ต.ตลาด อ.เมือง .สุราษฎร์ธานี, 077-273654. 7, 2, ร้านเหรียญชัยพานิช, 20,21 ถ. ... 10, 5, บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี, 216 .4 ถ. ... 16, 11, สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (CO/OP), 49/1 ถ.พุนพิน-หนองขรี .4 ต.หัวเตย .พุนพิน จ.
http://www.dit.go.th/uploadnew54/SuratThani/rte/mome.xls

คำค้น: 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
 อำเภอพุนพิน
... หมู่.4 ต.หัวเตย .พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130, 100, 50.00. 5, 000041, นางวิลาวรรณ์ มณีวัต, 362 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ. ... 20, 000096, นางอุบล พิทักษ์, 11/2 .6 ต.ท่าโรง ช้าง .พุนพิน .... 56, 000448, นายเรวัตร เจริญมี, 50 .4 ต.หนองไทร อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ...
http://www.coopthailand.com/member/18phunphin.htm

คำค้น: 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี - ไทยตำบลดทคอม
หมู่ 4 บ้านปากมะรุ ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี. 5 ...
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommprovprodt.asp?ProvCode=84

คำค้น: 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
 19 - ข้อมูลสวช01
ตะกรบ อ.ไชยา .สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0828181746, 25/03/2553. 543, 5-84-17-14/1- 0002, วิสาหกิจชุมชนชุมชนพอเพียงบ้านท่าโพธิ์, 20 หมู่ 5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.
http://smce.doae.go.th/smce1/report/result_svc01.php?page_size=30&PAGE=19&fieldorderBy= svc01_rec_date &typeSmce=&svc01=&levelSearch=2&province=84&hur=®ion=-͡ࢵ-&statusSmce=1&typeSmce=&dateStart=&dateEnd=&smce_name=&startPage=10&endPage=19

คำค้น: 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี
 5 - ข้อมูลสวช01
สินปุน อ.พระแสง .สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์, 10/01/2549. 127, 5-84-06-08/1-0001 ... 134 , 5-84-14-05/1-0004, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ บ้านมิตรสัมพันธ์, 16 หมู่ 20 ต.บ้าน เสด็จ ... 18 หมู่ 5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 014773762, 18/01/ 2549 ...
http://smce.doae.go.th/smce1/report/result_svc01.php?page_size=30&PAGE=5&fieldorderBy= svc01_rec_date &typeSmce=&svc01=&levelSearch=2&province=84&hur=®ion=-͡ࢵ-&statusSmce=1&typeSmce=&dateStart=&dateEnd=&smce_name=&startPage=1&endPage=10

คำค้น: 20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

20 ม.5 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี