แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แม่ฟ้าหลวง

 [ ลงประกาศ ]
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - วิกิพีเดีย
27 เมษายน 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการยกฐานะสถาบัน ราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วสรุปว่ามีความเป็นไปได้ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำค้น: แม่ฟ้าหลวง
 ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. แนะนำ หลักสูตรและแนวทางประกอบอาชีพ ระดับ ปริญญา ...
http://www.admission.mfu.ac.th/

คำค้น: แม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : Mae Fah Luang University
จำนวนผู้เข้าชม:
http://www.mfu.ac.th/

คำค้น: แม่ฟ้าหลวง
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง - วิกิพีเดีย
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอแม่ฟ้าหลวง. พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่า เป็น มิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระบาน. ข้อมูลทั่วไป ...
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอแม่ฟ้าหลวง

คำค้น: แม่ฟ้าหลวง
 The Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage | มูลนิธิแม่ฟ้า ...
"มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระ ราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ.
http://www.maefahluang.org/index.php?lang=th

คำค้น: แม่ฟ้าหลวง
 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษา - อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิ ผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปี พ.ศ.
http://www.maefahluang.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=71:education-attractions&id=113:mae-fah-luang-art-a-cultural-park&Itemid=113&lang=th

คำค้น: แม่ฟ้าหลวง

แม่ฟ้าหลวง