อำเภอเชียงยืน
อำเภอเชียงยืน

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ อำเภอเชียงยืน

 [ ลงประกาศ ]
 อำเภอเชียงยืน - ตักสิลานคร
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2501 กระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลกู่ทอง ตำบลเชียงยืน ตำบล ชื่นชม และตำบลหนองซอน ออกจากอำเภอกันทรวิชัย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเชียงยืน ...
http://www.taksilanakhon.com/wizContent.asp?wizConID=81&txtmMenu_ID=59

คำค้น: อำเภอเชียงยืน
 อำเภอเชียงยืน - วิกิพีเดีย
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอเชียงยืน. เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอ ผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง. ข้อมูลทั่วไป ...
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเชียงยืน

คำค้น: อำเภอเชียงยืน
 อำเภอเชียงยืน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเชียงยืน ขึ้นเป็น อำเภอเชียงยืน ประกอบด้วย ๔ เขตตำบล คือ ตำบลเชียงยืน ตำบลชื่นชม ตำบลกู่ทอง ตำบล.
http://province.m-culture.go.th/mahasarakham/Umpur/chengyuen/umpur.php?id=1

คำค้น: อำเภอเชียงยืน
 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิก ฟ้า งามธาราเริงทอง. - ข้อมูลพื้นฐาานด้านการเกษตรอำเภอเชียงยืน-. จำนวนครัวเรือน ...
http://chiangyuen.mahasarakham.doae.go.th/

คำค้น: อำเภอเชียงยืน
 ข้อมูลทั่วไป : ตำบลตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลเชียงยืน ก่อตั้งประมาณ ปี พ.ศ. 2436 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 108 ปี ประชาชนส่วน ใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงยืน ...
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=440501

คำค้น: อำเภอเชียงยืน

อำเภอเชียงยืน