อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

 [ ลงประกาศ ]
 อำเภอป่าติ้ว ธนาคารในอำเภอป่าติ้ว แผนที่ป่าติ้ว - ท่องเที่ยว
รพ.ป่าติ้ว, ที่อยู่ 294 ม.4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.โพธิ์ไทร .ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 เบอร์ โทรศัพท์: (045)795015, 795170 ... อบต.เชียงเพ็ง, เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 39 ...
http://www.hotsia.com/tumbon/ap3505.shtml

คำค้น: อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร | Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร. 31 likes · 0 talking ... เพราะว่าผมเคยไปเที่ยวเล่นบ้านเชียงเพ็งอยู่ทุ่งนา . บ. ต. April 17 at 7: ... พรุ่งนี้ อบต. เชียงเพ็ง ทำพิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556. See Translation ...
http://th-th.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง-อำเภอป่าติ้ว-จังหวัดยโสธร/350440048321364

คำค้น: อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 สำนักงาน อบต. เชียงเพ็ง - ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ชื่อ-นามสกุล : สำนักงาน อบต. เชียงเพ็ง. ตำแหน่ง : โทรศัพท์ : 0-4579-5344. โทรสาร : ที่ อยู่ : หมู่ 1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150. อื่นๆ : ...
http://www.thaitambon.com/tambon/torgdesc.asp?ID=350504&POL=05316153148

คำค้น: อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำ ... - gfmis
ภูเก็ต, อ.เมือง, ภูเก็ต, 1,400,000. 8, 6, อบจ.แม่ฮ่องสอน, อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน, 1,400,000. 9, 7, อบ.ยโสธร, อ.เมือง, ยโสธร, 1,400,000. 10, 8, อบจ.ระนอง, อ.เมือง, ระนอง, 1,400,000 ...... 442, 440, อบต.เชียงเพ็ง, .ป่าติ้ว, ยโสธร, 337,052. 443, 441, อบต. เขื่องคำ, อ.
http://www.gfmis.go.th/download/reward_potential.xls

คำค้น: อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๓ - สำนักงาน ก.ถ ...
ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔. เวลา ๐๘.๐๐ ..... เทศบาลเมืองยโสธร. - เทศบาลตําบลเดิด. ๓.๒ อ. ... ๔.๖ .ป่าติ้ว. - อบต.ศรีฐาน. - อบต.กุดแห่. - อบต.เชียงเพ็ง. - อบต.โคกนาโก. ๔.๓ อ.กุดชุม. - อบต.หนองหมี ...
http://www.local.moi.go.th/2009/pdf/seminalaw2-2554pdf.pdf

คำค้น: อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
อบ.ยโสธร. จังหวัดยโสธร. 14 มี.ค. 2547. 29 เม.ย. 2547. 27 ส.ค. 2547. 4 มิ.ย. 2547 ..... กรณีครบวาระ. 80. อบต.เชียงเพ็ง. ป่าติ้ว. 31 ก.ค. 2548. 15 ส.ค. 2548. กรณีครบวาระ. 81 ... ผืฮี. มหาชนะชัย. 31 ก.ค. 2548. 15 ส.ค. 2548. กรณีครบวาระ. 86. อบต.พระเสาร์ ...
http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=35559

คำค้น: อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร