องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 [ ลงประกาศ ]
 ข้อมูลทั่วไป : ตำบลตำบลโพธิ์ไทรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ทิศตะวันตก ติด กับ กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร. จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรในเขต อบต.
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=350501

คำค้น: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ข้อมูลทั่วไป : ตำบลตำบลเชียงเพ็งอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
บ้านเชียงเพ็งหรือตำบลเชียงเพ็งเป็นตำบลเก่าแก่ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ... ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ทิศใต้ ติด กับ ...
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=350504

คำค้น: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 อำเภอป่าติ้ว - วิกิพีเดีย
กม. ที่ว่าการอำเภอ. ที่ตั้ง, ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร 35150 ... องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงเพ็งทั้งตำบล  ...
http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอป่าติ้ว

คำค้น: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ข้อมูลการเมืองและการบริหาร : ตำบลตำบลโพธิ์ไทรอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร. ค้นหาข้อมูล. ผลิตภัณฑ์, ธุกิจ SMEs, สถานที่ ท่องเที่ยว, สินค้าชุมชน. ข้อมูลทั่วไป · การคมนาคม · การบริหาร / อบต. กลุ่มอาชีพ / สินค้า.
http://www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=350501

คำค้น: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง | Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง. 14 likes · 0 talking about this. องค์การบริหารส่วน ตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร.
https://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง/281881501856877

คำค้น: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 เทศบาลตำบลป่าติ้ว | Facebook
เทศบาลตำบลป่าติ้ว, Yasothon, Thailand. 107 likes · 78 talking about this.
https://www.facebook.com/tessabalpatiu

คำค้น: องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร