หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา
หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา

 [ ลงประกาศ ]
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำหรับ. บุคคลทั่วไป ... ณ.บริเวณสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อ ยกระดับงานฝีมือหัตถกรรมสู่สากล ...(อ่านต่อ) ...
http://www.psu.ac.th/

คำค้น: หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา
 ดูทั้งหมด - สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง จ.สงขลา (ทม.ควนลัง)
52, ไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านเนินเขาดับสนิทมาหลายวันแล้ว · ผู้อาศัยหมู่บ้านเนินเขา 16-01-2013 08:26:31 .... 104, โครงการแก้มลิง · นครินทร์ธานี 08-10-2012 10:05:50 ...
http://www.khuanlang.go.th/webboard.php

คำค้น: หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - วิกิพีเดีย
ในอดีต ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้ารับ ... 2506 คณะอนุกรรมการได้ตกลงเลือกบ้านสีฐานเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยในเนื้อที่ ประมาณ ... หมายถึงพื้นที่เนินดินสูงที่มีสีแดง ในอดีตมอดินแดงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบ ถึงขนาดเมื่อ พ. ..... วิษณุโยธิน : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ...
http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำค้น: หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ (อบต.เกาะยอ)
เกาะยอในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขายังไม่มี ผู้คนอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ... ( สัมภาษณ์นายธานี ไพโรจน์ภักดี ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ ... ปัจจุบัน เกาะยอมีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ 1 แห่ง ปกครองดูแลหมู่บ้านในเกาะยอ จำนวน 9 หมู่บ้าน ... ภูเขาและเนินเขา พื้นที่เกาะยอส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงประมาณ 10 – 151 ...
http://www.kohyor.go.th/content/history.php

คำค้น: หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา
 ข้อมูลทั่วไป : ตำบลตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาพทั่วไปของตำบล : สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขาและที่ราบลุ่มสลับกัน ... ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองสุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดกับ อบต. ... โรงเรียนสุรา ษฏร์ธานี2 และโรงเรียนบ้านท่าเพชร 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาสุราษฏร์ธานี ...
http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=840102

คำค้น: หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา

หมู่บ้านนครินทร์ธานี เนินเขา