สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม
สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม

 [ ลงประกาศ ]
 นิรามัย สุภา - กรมที่ดิน, ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ | Facebook
นิรามัย สุภา เคยทำงานที่ กรมที่ดิน (เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน) และ เคยศึกษาที่ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์. เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ นิรามัย สุภา และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะ รู้จัก.
http://th-th.facebook.com/people/นิรามัย-สุภา/100002636065656

คำค้น: สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม
 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ทต.ทุ่งเสลี่ยม)
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2556 วันที่ 11 ... ประกาศ เรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีการโอนจากสำนักงานที่ดิน (ดู: 442) ...
http://www.thungsaliamcity.go.th/index.php

คำค้น: สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม
 dol - สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
เว็บไซต์กรมที่ดิน. ... นโยบายและแผน · ผู้บริหารให้คำปรึกษา. การติดต่อสำนักงานที่ดิน. สถานที่ตั้ง .... อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ...
http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=533

คำค้น: สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 - วิกิพีเดีย
เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร (ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยมบางส่วนเป็นถนนขนาด 4 ... สาขาทุ่งเสลี่ยม; ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งเสลี่ยม; วัดเหมืองนา; สำนักงานที่ดินทุ่งเสลี่ยม ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข_1048

คำค้น: สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม
 สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปีพ. - กรมธนารักษ์
ทุนทรัพย์ที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานที่ดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ ที่ดินนั้นตั้งอยู่. หรือที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์. อําเภอทุ่งเสลี่ยม. ลําดับที่ ...
http://www.treasury.go.th/internet/land/province_price/sukhothai.pdf

คำค้น: สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม

สำนักงานที่ดิน ทุ่งเสลี่ยม