นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์
นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์

 [ ลงประกาศ ]
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทองรักษ์ ลีรพันธ์ 3. นพ.บุญศรี ธนะโสภณ 4. ... นพ.ดำรง ภาวิไล 3. นพ.ประสงค์ บูรณพงศ์ ... สมศักดิ์ ธัชยพงษ์ 5. นพ.ทิวา สุทธิโอสถ ... ชูศักดิ์ หงษ์ลดารมภ์ 4. นพ.ชาญชัย วรรณฤทธิ์ ...
http://www.med.cmu.ac.th/dept/surgery/Organization/Resident/residents_past2.htm

คำค้น: นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์
 รายชื่อแพทย์ประจำบ้านในอดีตของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ...
ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ นพ.สมศักดิ์ เลียงจันทร์ พญ.เจรียง จันทร์กมล พญ.ใยวรรณ ธนะ นพ.จ รินทร์ อัศวหาญฤทธิ์, พญ.วัณณศรี สินธุภัค นพ.อภิชัย เจริญวัฒนานนท์ นพ.ชาลี บุษยาพร ...
http://www.cumedicine.org/past/listing.php

คำค้น: นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์
 ทำเนียบรุ่นที่ 1 (2515 - 2517) - ภาค วิชา อายุรศาสตร์
นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์. ทำเนียบรุ่นที่ 23 (2537 - 2539). นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์ นพ. จตุรงค์ ตันติมงคลสุข นพ.นิธิพัฒน์ ศิริพันธ์. นพ.นพพร อนุกูลการกุศล นพ.พิพัฒ พรหมลิขิตชัย ...
http://www.cumedicine.org/files/list_of_doctor.doc

คำค้น: นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์
 เอกสารประกอบการประชุม - สรพ.
ลำพูน นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน* รพ. ... นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รพ. ... สรรพสิทธิประสงค์ ... แม้นมาศ วรรณภูมิ เกษรี ปั้นลี้ อ.นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ* อ. นพ.
http://www.ha.or.th/km_f14/ab/ppv.html

คำค้น: นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์
 Guidebook - สรพ.
ลำพูน นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน* รพ. ... นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รพ. .... รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ... แม้นมาศ วรรณภูมิ เกษรี ปั้นลี้ อ.นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ* อ.
http://www.ha.or.th/km_f14/ab/ab.html

คำค้น: นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์
 “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” (high reliability organization)
13 มี.ค. 2013 ... ผักตบ), พ.ต.หญิงเพชรนภา พชรภพลธร (รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์), พ.อ.นพ.ชาญชัย ติกขะ ปัญโญ (รพ. ... สมจิตต์ ชี้เจริญ (รพ.ชุมพรฯ) *. วันที่ 14 มีนาคม 2556 ...
http://www.ha.or.th/km_f14/113.html

คำค้น: นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์

นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์