ที่ดินเลี้ยงสัตว์




ที่ดินเลี้ยงสัตว์

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ที่ดินเลี้ยงสัตว์

 [ ลงประกาศ ]
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง กำหนดชนิด จำนวนและเงื่อนไขเพื่อการเลี้ยงสัตว์ จำพวกสัตว์ใหญ่. ตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. พ.ศ. ๒๕๑๘. ---------------.
http://www.alro.go.th/alro/project/alro-law/document/1/5/3.doc

คำค้น: ที่ดินเลี้ยงสัตว์
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้าน และที่ดิน กาญจนบุรี | Facebook
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้าน และที่ดิน กาญจนบุรี is on Facebook. Join Facebook to connect with การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้าน และที่ดิน กาญจนบุรี and others you may know.
https://www.facebook.com/landandhouse.kb

คำค้น: ที่ดินเลี้ยงสัตว์
 กรมที่ดิน » Blog Archive » ที่สาธารณประโยชน์
“ที่สาธารณประโยชน์” หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ ... เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง  ...
http://www.dol.go.th/dolwcag/?p=241

คำค้น: ที่ดินเลี้ยงสัตว์
 รายงาน: ปมเงื่อนคดี-ข้อพิพาทที่ดิน 775 ไร่ กองทัพธรรม VS ชาวบ้านบุ่งไหม ...
18 ก.ค. 2013 ... รายงาน: ปมเงื่อนคดี-ข้อพิพาทที่ดิน 775 ไร่ กองทัพธรรม VS ชาวบ้านบุ่งไหม ... 10 ปีของ ที่ดินเลี้ยงสัตว์ 775 ไร่ และคดีแพ่ง-คดีอาญาที่ค้ำคอชาวบ้าน ตัดสิน 13 ...
http://prachatai.com/node/47760

คำค้น: ที่ดินเลี้ยงสัตว์
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ได้มาจะจัดให้ใช้ประกอบเกษตรกรรมได้ไม่เกิน 50 ไร่โดยคิดรวมทั้งบุคคลในครอบครัวคือคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย แต่ ถ้าประสงค์จะใช้ที่ดินเลี้ยงสัตว์ใหญ่(โค กระบือ ม้า ) ...
http://www.kasetonline.net/newsite/index.php?id=50

คำค้น: ที่ดินเลี้ยงสัตว์
 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปฏิรูปที่ดินนาอิน จำกัด - Coopinthailand
รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์. รหัสสหกรณ์: 15859. นวัตกรรม: ปุ๋ย. หมวดหมู่้สินค้า: ปุ๋ย. ภูมิภาค: ภาคเหนือ. จังหวัด: อุตรดิตถ์. ที่อยู่: 7/7 หมู่ 1 ต.นาอิน อ.พิชัย 53120.
http://www.coopinthailand.com/1064

คำค้น: ที่ดินเลี้ยงสัตว์

ที่ดินเลี้ยงสัตว์