ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1
ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1

 [ ลงประกาศ ]
 สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปีพ. - กรมธนารักษ์
ทุนทรัพย์ที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานที่ดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ... สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ...... 515 ซอยสุขสวัสดิ์35/1.
http://www.treasury.go.th/internet/land/bangkok/thonburi_New.pdf

คำค้น: ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1
 ที่ดิน สุขสวัสดิ์35/1 329 ตร.ว. ติดวงแหวนอุตสาหกรรม - Prachauthit ...
3 ก.ย. 2013 ... Thailand Real Estate & Property Community, House, Townhouse and Condominium.
http://www.prakard.com/default.aspx?g=posts&t=759332

คำค้น: ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1
 สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปีพ. ( - กรมธนารักษ์
ทุนทรัพย์ที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานที่ดิน ... 45,500. 38 ซอยตลาดผึ้ง หลวง (ถนนสุขสวัสดิ์). 45,000 ..... 349 ซอยสะแกงาม 35/1, 35/2 และ 35/3. 19,000.
http://www.treasury.go.th/internet/land/bangkok/bangkhuntien_New.pdf

คำค้น: ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1
 เขตราษฎร์บูรณะ - สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ิ์35/1. ซอยสุขสวัสดิ์35. ซอย. ราษ. ฎรบ. ูรณ. ะ 44. ถนนสุขสวัสดิ์. ค ล. อ ง. แ จ. ง ร้. อ น ..... แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน ที่ไดจําแนกประเภททายกฏกระทรวง.
http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/DISTRICT_CPD/1024.pdf

คำค้น: ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1
 เดือนพฤษภาคม 2556 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม
... จงเจริญพลาสติก, นายโชติ ผิวลออ, ทำของใช้ของเล่นจากพลาสติก, 107, สุขสวัสดิ์, ราษฎร์บูรณะ ... ผลิตสายไฟฟ้าแรงดันต่ำตัวนำทองแดงและตัวนำอลูมิเนียม, 35/1, 22, สุวินท วงศ์ กม.63 ... ทะเบียนเลขที่ 1881 เล่ม 19ข หน้า 31 เลขที่ดิน 132, 2, เขากอบ, ห้วยยอด, ตรัง ...
http://userdb.diw.go.th/fac_month/S5-2556.xls

คำค้น: ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1

ที่ดินสุขสวัสดิ์ 35/1