ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม
ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม

 [ ลงประกาศ ]
 Untitled Document - วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
... ๒๗ ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ... จดกับถนน หน้าพระ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินเอกชน ... จดกับทางสาธารณประโยชน์ ถนนราชวิถี ถนนหลังพระ
http://watphrapathomchedi.com/Pawatwat/wat01.htm

คำค้น: ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม
 นครปฐม - กรมธนารักษ์
6 ถนนราชวิถี. 80,000. 7 ถนนราชดําเนิน ... รอบบัญชีปีพ.ศ.2555-2558. จังหวัดนครปฐม. อําเภอเมืองนครปฐม. ลําดับที่. หน่วยที่ดิน ... 6 ที่ดินติดถนนวัดแหลมมะเกลือ-ไผ่กุ่ม. 2,500.
http://www.treasury.go.th/internet/land/province_price/nakhonpathom.pdf

คำค้น: ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม
 ข้อมูล พื้นฐาน - เทศบาลนครนครปฐม
การใช้ที่ดิน. การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครนครปฐม ชุมชนจะเกาะกลุ่มหนาแน่นอยู่ในบริเวณ พื้นที่เขต ... ถนนซ้ายพระ ตามแนวถนนหลังพระตามแนวถนนราชดําริและถนนราชวิถี ...
http://www.nakhonpathomcity.go.th/menu_basicinfo.asp

คำค้น: ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม
 Sheet1 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า..
เจริญยนต์, 2,000,000, 190/5-6 ถนนราชวิถี, พระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม, นครปฐม .... อาร์ บ้านและที่ดิน, 3,000,000, 208 ถนนริมคลองวัดพระงาม, พระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม ...
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/sites/nakhonpathom/73/Tambon/เมืองนครปฐม/พระปฐมเจดีย์.xls

คำค้น: ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม
 บริษัทจำกัด - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า..
ฟาร์ม จำกัด, 6,600,000, 59/2 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน, ทัพหลวง, เมืองนครปฐม .... 62/3-4 ถนนราชวิถี, พระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม, นครปฐม, การขายส่งกระดาษ หนังสือ และเครื่อง เขียน, G .... สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด, 100,000,000, 34/8 หมู่ที่ 8, วังตะกู, เมืองนครปฐม  ...
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/sites/nakhonpathom/73/amphoe/เมืองนครปฐม/บจ.เมืองนครปฐม.xls

คำค้น: ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม

ที่ดินถนนราชวิถี นครปฐม