ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 [ ลงประกาศ ]
 ลุ่มน้ำแม่กลองมีพื้นที่ลุ่มน้ำ ประมาณ 30837 ตาราง ... - กรมทรัพยากรน้ำ
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร, กรมชลประทาน, สำรอง 1, สำนักชลประทานที่ 13. สำนัก ชลประทานที่ 13, ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง. จังหวัดกาญจนบุรี 71110. โทรศัพท์ ... หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, กรรมการ, เลขที่ 196 หมู่ที่ 11 ตำบลหิน กอง ... ที่ 3 สาขากาญจนบุรี, พาณิชยนาวี, อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000. โทรศัพท์ 0 3456 ...
http://www.dwr.go.th/basin/basin_committee/maklong.html

คำค้น: ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 อำเภอท่าม่วง ธนาคารในอำเภอท่าม่วง แผนที่ท่าม่วง - เที่ยวสะใจ
ท่าม่วง .ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 เบอร์โทรศัพท์: (034)611044,626268 ... เทศบาล ตำบลสำรอง, เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2085 คน ...
http://www.hotsia.com/tumbon/ap7106.shtml

คำค้น: ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 ประวัติอำเภอท่าม่วง - กรมการพัฒนาชุมชน
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 610.97 ตารางกิโลเมตร. 1.3 อาณาเขต ติดต่อ ... การถือครองที่ดินอำเภอท่าม่วง การออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร มีรายละเอียดดังนี้ ..... การประปาเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองขาว เทศบาลตำบลสำรอง ...
http://www3.cdd.go.th/thamuang/data/ประวัติอำเภอ.doc

คำค้น: ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 วัดตลาดสำรองพันธาราม - Wikimapia
วัดตลาดสำรองพันธาราม ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110. ... นาง กรรณิการ์ สุวรรณอัตถ์ มีความประสงค์ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเนื่องจากที่ดินแปลงที่ ลำปาง ...
http://wikimapia.org/20205180/th/

คำค้น: ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 dol - สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี - กรมที่ดิน
๑๑๒ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖, ปีแห่งการจัดการฐานข้อมูล ... แผนสำรอง ภาวะฉุกเฉิน ... ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ... สาขาทองผา ภูมิ; สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง · สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขา ท่ามะกา ...
http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=20

คำค้น: ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง พ.ศ. ๒๕๕๕
30 ส.ค. 2012 ... และตําบลเกาะสําโรง อําเภอเมืองกาญจนบุรี และตําบลท่าล้อ และตําบลเขาน้อย อําเภ ท่าม่วง. จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗. ข้อ ๓ ที่ดินในบริเวณท้องที่ตามข้อ ๒ ...
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/01/2555/129_133d_300855_3.pdf

คำค้น: ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ที่ดิน .สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี