จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Vsd) 2556
จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556

 [ ลงประกาศ ]
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล e-Auction ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ... - หน้า แรก
จัดซื้อปั๊มลม พร้อมติดตั้ง ของตึกงานบริการผ้า จํานวน 2 เครื่อง ... ไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอ ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น .... ในการแสดงการทํางานทั้งตัวเลขและ ผังการทํางานควบคุมและเปลี่ยนแปลงค่าได้ครบทุกหน้าที่ ... อุปกรณ์ป้องกันภัย ... VSD ( Variable Speed Drive) ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์อัตโนมัติ ให้เหมาะสมตามลักษณะ.
http://procurement.mahidol.ac.th/filetor/si54-56-tor.pdf

คำค้น: จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556
 จัดซื้อจัดจ้าง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
3 มิ.ย. 2013 ... ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2/2556. ข่าวจาก .... ประกาศสอบ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD). ข่าวจาก ...
http://www.spko.moph.go.th/?cat=11

คำค้น: จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556
 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD ...
1 พ.ค. 2013 ... ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว รอบมอเตอร์ (VSD) จำนวน ๒ เครื่อง ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ...
http://www.spko.moph.go.th/?p=3261

คำค้น: จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556
 ข่าวประกวดราคา/สอบราคา - สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
30 พฤษภาคม 2556 .... สอบราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ...... โรงพยาบาลสมุทรปราการ. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD...
http://www.samutprakan.go.th/data_p2/

คำค้น: จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556
 เทรนด์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ยังมาแรงในปี 56 - Energy Saving Media
ประเด็นร้อน. สัมภาษณ์ผู้บริหาร. ข่าวจัดซื้อ. ข่าวประชาสัมพันธ์. ปฎิทินกิจกรรม ... นำเสนอ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2556 มาอัพเดทให้ทราบกัน ... ( VSD Chiller) เป็นอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ในการดูดอัดสาร ทำความเย็นตาม ...
http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=55&cno=4062

คำค้น: จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556

จัดซื้อ ราคาจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (vsd) 2556