ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 [ ลงประกาศ ]
 หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชกา - สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด. 16, พ..สรรเสริญ, สอนปาน, 032- 604656, 64115, 032-604656, 087- .... 89, ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร).
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/vitual/tel.xls

คำค้น: ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ติดต่อหน่วยงาน - สำนักกิจการความมั่นคงภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร). หมู่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77000. โทรศัพท์ : 03-2550-8945. หน่วยงานภายในกระทรวง
http://www.isab.go.th/dopa_isab/contactUs.jsp?departmentId=3

คำค้น: ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 Sheet1
49, 10, สหกรณ์ออมทรัพย์สมานมิตร จำกัด, 289 ม.2 ถนนสวนสน ต.*อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ .ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ (032)611080 ต่อ 104 Fax. (032) 611080 ...
http://webhost.cpd.go.th/csb8/download/s_pachp.xls

คำค้น: ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 จำนวนที่พักประเภทอื่น ๆ ในจังหวัด
เขาแดง อ.กุยบุรี, TEL. (032) 603571 & FAX. (032) 602496, 8(F), 700 - 2,000, O. 0138, เมือง, ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร), ต.อ่าวน้อย อ.เมือง, TEL.
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/web4.htm

คำค้น: ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประชุม - สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 มี.ค. 2013 ... ณ ห้องเกาะหลัก (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...... (ปะการังเทียม) ม.1 ต.อ่าว น้อย อ.เมือง. 15,398,900. สนง.ประมงจังหวัด. ได้ผู้รับจ้างแล้ว. 2.
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/MEET_of_mont_52/OKA01-56.doc

คำค้น: ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานการประชุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจา - สำนักงานจังหวัด ...
28 พ.ย. 2012 ... อ่าวน้อย. ๕6 พ.ต.ต.รณรงค์. ชื่นจิตร. แทน ผกก.สภ.ยางชุม. ๕7 พ.ต..นิรันดร์. ศิริสังข์ไชย. ผ กก. ... แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สานัก ...
http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/MEET_of_mont_52/Meeting28nov12.pdf

คำค้น: ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์