ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)
ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)

 [ ลงประกาศ ]
 รายพระนามพระภรรยาเจ้าและพระสนมในรัชกาลที่ 5 - วิกิพีเดีย
พระฉายาลักษณ์, พระนาม, ชาติตระกูล, พระราชโอรสพระราชธิดา. Queen Saovabha ... พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา (หม่อมเจ้าบัว ...
http://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามพระภรรยาเจ้าและพระสนมในรัชกาลที่_5

คำค้น: ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)
 กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2445 มีการตั้งเป็น ตำบลลีเล็ด มีขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล) เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบัน ตำบลลีเล็ด เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี.
http://www2.suratthani.go.th/km/index-33.htm

คำค้น: ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)
 ลี เล็ด - The Thailand Community Based Tourism Institute; CBT-I ...
ศ.2445 มีการตั้งเป็นตำบลลีเล็ด มีขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล) เป็นกำนันคนแรกแต่เดิมชาว บ้านมีอาชีพทำไร่ข้าวปนกับสวนมะพร้าวเริ่มหันมาทำนาการทำไร่จึงหมดไปในช่วงนี้.
http://www.cbt-i.org/2012/community_history.php?id=9

คำค้น: ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)
 มัณฑนา โมรากุล - วิกิพีเดีย
มัณฑนา โมรากุล ปัจจุบันมีชื่อจริงว่า มัณฑนา เกียรติวงศ์ (30 มีนาคม พ.ศ. ... ในช่วงหนึ่งได้มี โอกาสเล่นละครร่วมกับคณะบรรทมสินธุ์ของพระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/มัณฑนา_โมรากุล

คำค้น: ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ - วิกิพีเดีย
หม่อมราชวงศ์ณัฐสฤษดิ์ มาลากุล (ในหม่อมเล็ก); หม่อมราชวงศ์ฐิตะไชย มาลากุล (ในหม่อม เล็ก) ... นายวัชรินทร์ สุปัญโญ; นายปรินดา สุปัญโญ; นายสราวุ สุปัญโญ; นางสาวสุดคนึง สุปั ญโญ ... หม่อมหลวงพาพิมน มาลากุล (เกิดจาก นางอนงค์ ศิริวรรณ) มิได้สมรส และไม่มีบุตร- ธิดา .... นางลัดดา มาลากุล ณ อยุธยา สกุลเดิม เขียวละออ); นางปราลี สุคนธมาลย์ (สมรสกับ ...
https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ_เจ้าฟ้ามหามาลา_กรมพระยาบำราบปรปักษ์

คำค้น: ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)
 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล - วิกิพีเดีย
สมัยถัดไป, นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ... 2502 มีชื่อเล่นว่า "แมว" เป็นบุตรชายของนายเมธา และนางธีรวัลย์ เอื้ออภิญญกุล ... นายวรวัจน์ เริ่มทำงานการเมืองในนาม "กลุ่มเมืองแพร่" ... 3 ) ซึ่งต่อมากลุ่มพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวช.) .... มั่น พัโนทัย ... บุญทรง เตริยาภิรมย์ · วิรุฬ เตชะไพบูลย์ · นุศักดิ์ เล็กอุทัย · เบญจา หลุยเจริญ.
http://th.wikipedia.org/wiki/วรวัจน์_เอื้ออภิญญกุล

คำค้น: ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)

ขุนลีเล็ดลัทธกิจ (นาค ธดากุล)