ขายที่ดินหลัง อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ขายที่ดินหลัง อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ขายที่ดินหลัง อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 [ ลงประกาศ ]
 รายงานการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานกรรมการ. 3. นายวิวัฒ เมธี วรรณกิจ .... .สามิตร ศรีสองเมือง. เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี. 6. .... ถึงศาลากลางจังหวัดบึงกาฬหลังใหม่. ที่ประชุม ... หนองไผ่อบต.โนนสูง อบต.หนองนาคํา ... ระบบไฟฟ้าในพื้นที่โครงการ แจ้งสํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบการใช้ที่ดิน บริเวณ.
http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/ud/images/stories/ladawan2/rep1at2556.pdf

คำค้น: ขายที่ดินหลัง อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขายที่ดินหลัง อบต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี