กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย
กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย

รูป   รายละเอียด
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > มุกดาหาร > อำเภอเมือง > ตำบลคำป่าหลาย
ค้นหา : กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย ,
หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 ครั้งที่ 16 - สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร .... ๙ มา ใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นำความในมาตรา ๑๐ ..... และ ได้จัดทำแผนที่แนวเขตโดยยึด แนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ...
http://www.law.moi.go.th/2552/12552061716y.doc

คำค้น: กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย
 พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำของ ...
4. พระราชกฤษฎีกา ประกาศล่าสุดวันที่ ... ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก พ.ศ.2556, 26.07. ... วัดบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้แก่กรม ชลประทาน พ. ... พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบล จองคำ และตำบลผาบ่อง ...... ในท้องที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร ...
http://www.thethailaw.com/law21/law21.html

คำค้น: กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย
 รายงานการประชุมจังหวัดมุกดาหาร
นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร. 5. ... สำนักงานบังคับคดีจังหวัด มุกดาหาร. 31. ..... เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการทอด ... 2. ศูนย์ อป.พร.เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้รับรางวัลดีเด่นประดับศูนย์ อป .พร.ตำบล ... ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ธนาคารมีนโยบายที่จะขายทรัพย์ของธนาคาร ขายทอดตลาด ...
http://www.mukdahan.go.th/muk_report_month/pdf/26.doc

คำค้น: กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย
 มืองมุกดาหารในอดีต นายสุรจิตต์ จันทรสาขา เรียบเรียบ - มุกดาหารนิวส์
หมายถึง ปราสาทสองนางสถิตย์ มีอยู่ในมุกดาหารในปัจจุบัน ในปราสาทองค์กลาง มีแก้ว มุกดาหารอยู่บนพาน .... จึงประกาศให้ขนานนามเมืองว่า "เมืองมุกดาหาร" ตั้งแต่เดือน 4 ปีกุน จุลศักราช 1132 (พ.ศ. ... 2348 (สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ประกอบด้วยกรมการ เมืองชั้นผู้ใหญ่คือ ...... ในตำบลคำป่าหลายที่หมู่บ้านนาเสือหลายในท้องที่อำเภอเมือง มุกดาหาร ...
http://www.mukdahannews.com/a-mukdahan.htm

คำค้น: กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย
 จังหวัดบึงกาฬ - วิกิพีเดีย
2554" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น โดยให้ เหตุผลว่า .... เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว (อำเภอบุ่งคล้า) ผืนป่าใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบึงกาฬ

คำค้น: กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย

กรมบังคับมุกดาหารประกาศขายทรัพย์เขตตำบลคำปาหลาย