झवनारे बाईला
झवनारे बाईला

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ झवनारे बाईला

 [ ลงประกาศ ]
 भडकमकर मास्तर
1 ऑगस्ट 2008 ... नवीन लग्न झालेल्या बाईला आडून आडून का होईना " मुलगाच हवा" वगैरे टाईपातले सूचक इशारे, कधी टोमणे, घरगुती समारंभात मुलगा असलेल्या बाईला स्पेशल प्रिव्हलेजेस असणे, हुंडा आणि लग्नसमारंभाचा प्रचंड खर्च वधुपित्याला करावा ...
http://bhadkamkar.blogspot.com/

คำค้น: झवनारे बाईला
 मुली कशा पटवाव्या… | काय वाटेल ते……..
19 ऑक्टो 2009 ... मराठी मुलं किंवा मुली तसे जरा फास्टच असतात प्रेमात पडण्याच्या बाबतीत. तशीही प्रत्येकाचीच इच्छा असते एकदा तरी प्रेमात पडावं. युजवली जवळपास ९० ट्क्के मुलं ही 'तुझं आहे तुज पाशी, परी तु जागा चुकलाशी' या उक्ती प्रमाणे आपलं ...
http://kayvatelte.com/2009/10/19/मुली-कशा-पटवाव्या/

คำค้น: झवनारे बाईला

झवनारे बाईला