ฉโนด.คอมฉโนด.คอม กำลังจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ กรุณารอสักครู่
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/corporate/20091003/79942/ปตท.เปิดโอกาสเอกชน-ลงทุนตั้งปั๊มน้ำมันใหม่80.html