ขายที่ดิน จังหวัดยโสธร 65,000 ไร่

หน้าแรก » ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ » ยโสธร » อำเภอป่าติ้ว » ตำบลศรีฐาน

ขายที่ดิน จังหวัดยโสธร 65,000 ไร่
-ขายที่
(1)อำเภอป่าติ้ว ตำบลโคกหาดโพ,ตำบลกระจาย,ตำบลโพธิ์ไทร,ตำบลศรีฐาน จำนวนเนื้อที่ดิน 10,000 ไร่ เสนอขาย 50,000 บาทต่อไร่ (2)อำเภอเลิงนกทา ตำบลบุ้งค้า,ตำบลสวาท,ตำบลสามัคคี,ตำบลกุดชุมหมี,ตำบลโคกสำราญ จำนวนเนื้อที่ 20,000 ไร่ เสนอราคา 50,000 บาทต่อไร่ (3)อำเภอคำเขื่อนแก้ว ตำบลกู่จาน,ตำบลคงแคนใหญ่,ตำบลลังเปลือย จำนวนเนื้อที่ 5,000 ไร่ เสนอราคา 50,000 บาทต่อไร่ (4)อำเภอกุดชุม ตำบลคำแมบ,ตำบลโพนงาม,ตำบลห้วยแก๊ง,ตำบลโนนเปลือย,ตำบลทรายมูล,ตำบลคู่ราษฏร,ตำบลไผ่,ตำบลดงมะไฟ เอกสารโฉนด/นส3.ก เป็นพื้นที่การเกษตร สนใจติดต่อ จ๊ะโอ๋ 087-8288012/089-8848818


ติดต่อ: จ๊ะโอ๋อีเมล์: 
โทรศัพย์: 087-8288012/089-8848818จังหวัด: ยโสธร
คำค้น: จ๊ะโอ๋ 65000 ไร่ |ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ