ต้องการขายสวนยางที่ระยอง จำนวนหลายแปลง

หน้าแรก » ภาคตะวันออก » ระยอง » อำเภอเมือง » ตำบลสำนักทอง

ต้องการขายสวนยางที่ระยอง จำนวนหลายแปลง
1. สวนยาง 28 ไร่ มีหลักฐานเป็น ภบท. 5 ทั้ง 28 ไร่ ต้องการขายยกแปลงราคา 3,500,000 บาท ตกไร่ละ 125,000 บาท ค่านายหน้าเจ้าของออกเอง ยางเพิ่งเริ่มกรีด 8 ไร่ กรีดได้อีก 10 ปี 20 ไร่ ตอนนี้มีรายได้ต่อเดือน 40,000-50,000 บาท หักค่าแรงคนงานแล้ว อยู่ที่หลังสถานี้อนามัย ต. ชากบก อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ชายเขา ติดถนนลูกลัง มีไฟฟ้าใช้แล้ว เจ้าของต้องการขายด่วน

2. สวนยาง 50 ไร่ มีหลักฐานเป็น ภบท. 5 ต้องการขายยกแปลงในราคา 3,800,000 บาท ตกไร่ละ 76,000 บาท ค่านายหน้าเจ้าของออกเอง ยางปลูกได้มา 20 ปีแล้ว กรีดหน้า 2 ตอนนี้มีรายได้ต่อเดือน 60,000-70,000 บาท/เดือน หักค่าแรงคนงานแล้วยางยังกรีดได้อีก 5 ปี มีบ้านพักคนงานในที่ดิน 1 หลัง อยู่ที่ต.สำนักทอง
อ. เมือง จ. ระยอง ติดกับบุคไซด์วัลเล่ย์ สถานที่พักตากอากาศ ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ชายเขา ติดถนนลูกลัง มีไฟฟ้าใช้แล้ว

3. สวนยาง 100 ไร่ มีหลักฐานเป็นโฉนด 49 ไร่ ที่เหลือเป็น ภบท. 5 ต้องการขายยกแปลงราคา 22,000,000 บาท ตกไร่ละ 220,000 บาท ค่านายหน้าเจ้าของออกเอง ปลูกยางมาแล้ว 6 ปี เริ่มกรีดปีนี้ มีบ้านพักคนงาน อยู่ใกล้กับหมู่บ้านแขก อ. วังจันทร์ จ. ระยอง ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสลับเนินไม่สูงมาก ติดถนนลูกลัง มีไฟฟ้าใช้แล้ว

4. อยู่ที่ต. หนองไร่ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง เนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ เป็นสวนยาง 35 ไร่ ยางอายุ 7 ปี พึ่งตัดได้ เป็นสวนปราม 15 ไร่ ราคาขาย 5,500,000 บาท ตกไร่ละ 110,000 บาท เอกสารสิทธิ์ เป็น ภบท. 5 จำนวน 35 ไร่ ที่เหลือเจ้าของที่ ไม่ได้แจ้งไว้ ที่ดินอยู่นอกเขตป่าไม้ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเล็กน้อย มีสวนยางล้อมรอบ เส้นทางเข้าออกเป็นถนนลูกลัง ประมาณ 6 กม. ไม่มีไฟฟ้า (แปลงนี้มีคนสนในมากแต่ติดตรงที่ 15 ไร่ ไม่มีหลักฐานเพราะเจ้าของไม่ได้แจ้งไว้ แต่อยู่นอกเขตของป่าไม้ ด้านหลังของที่ติดป้ายเขตห้ามบุกรุกของป่าไม้ ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านแล้วว่ารอบที่ดินเจ้าของไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดนกับเพื่อนบ้าน ราคายังต่อรองได้อีก)

5. อยู่ที่ต. สำนักทอง อ. เมือง จ. ระยอง เนื้อที่ 127 ไร่ ยางกรีดได้แล้ว 20 ไร่ อีก 107 ไร่ปลูกมา 5 แล้ว มีหลักฐานเป็นโฉนด 3 ใบ แต่เป็นพื้นที่ติดกันเจ้าของต้องการขายทั้งสามแปลง ตกไร่ละ 320,000 บาท ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบเสมอสวยมาก ราคาอาจดูสูง แต่เป็นเพราะอยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นที่เจริญแล้ว เส้นทางเข้าออกเป็น ถนนลาดยาง มีไฟฟ้าแล้ว รายละเอียดของต้นยาง สภาพสมบูรณ์ กรีดได้แล้ว 20 ไร่ เจ้าของต้องการแบ่งขายก่อน 49 ไร่

6. อยู่ที่เขาช่องลม อ. บ้านค่าย จ. ระยอง เนื้อที่ 40 ไร่ หลักฐานเป็น นส 3 ก 11 ไร่ เป็น ภบท. 5 จำนวน 29 ไร่ ราคาขาย 5,600,000 บาท ตกไร่ละ 140,000 บาท ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ชายเขา เป็นเนินเล็กน้อย ต้นยางอายุ 20 ปี 11 ไร่ กรีดได้อีก 15 ปี ต้นยางอายุ 15 ปี 29 ไร่ กรีดได้อีก 20 ปี รวมต้นยางเต็ม 40 ไร่ สภาพต้นยางสมบูรณ์ดี ปัจจุบันมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้ว เส้นทางเข้าออกเป็นถนนลูกลัง 1 กม. จากถนนลาดยาง

7. อยู่ที่ชากบก อ. บ้านค่าย จ. ระยอง เนื้อที่ 26 ไร่ 3 งานเศษ มียางเต็มพื้นที่ กรีดได้แล้ว 6 ไร่เศษ อีก 20 ไร่เป็นยาง 4 ปี 10 ไร่ 5 ปี 10 ไร่ ต้องการขาย ไร่ละ 350,000 บาท มีถนนและไฟฟ้าพร้อม เอกสารเป็นโฉนดสองแปลงติดกันต้องการขายทั้งหมด

8. อยู่ที่แถววัดตะุพุนทอง ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยองเนื้อที่ทั้งหมด เป็นสวนยาง 10 ไร่ มีหลักฐานเป็นโฉนด ติดถนนลาดยาง ยางปลูกมาแล้ว 6-7 ปี พร้อมเปิดหน้า ราคายกแปลง 3,500,000 บาท ค่าโอนเจ้าของออกให้

9. อยู่ที่หนองหว่า แถววังหิน บ้านค่าย เนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ แบ่งเป็นโฉนด18 ไร่ เป็น ภบท. 5 จำนวน 17 ไร่ ยางตัดมาแล้ว 2 ปี มีบ้านให้หนึ่งหลัง ถนนลาดยาง ไฟฟ้าพร้อม เจ้าของต้องการขาย 5,500,000 บาท

10. อยู่ที่ ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย ก่อนถึงด่านป่าไม้ เนื้อที่ 40 ไร่ เป็นโฉนด 13 ไร่ ที่เหลือเป็น ภบท. 5 เจ้าของต้องการขายยกแปลง ไร่ละ 150,000 บาท ยางมีอายุ 4 ปี ติดถนนลาดยาง ขายยกแปลงราคา 6,000,000 บาท

11.อยู่ที่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ 88 ไร่ 3 งาน 78 ตรว. เป็นโฉนด ติดกัน 5 แปลง และ น.ส. 3 ก. เป็นสวนยางเพิ่งปลูก 14 ไร่ กรีดได้แล้ว 11 ไร่ ที่เหลือคนงานเปิดหน้ายางไปแล้ว ประมาณ 1 คืบ เจ้าของที่เห็นว่ายังเล็กเลยสั่งปิดหน้าแล้วใส่ปุ๋ย อยู่ห่าง ถนนลาดยาง ประมาณ 50 เมตร ต้องการขายไร่ละ 320,000 บาท และเจ้าของที่แปลงนี้ยังต้องการขายอีก 44 ไร่ มีโฉนดติดถนนลาดยาง ห่างจากแปลงแรกประมาณ 1 กม. ต้องการขายไร่ละ 400,000 บาท ยางกรีดได้แล้ว

12.เนื้อที่ทั้งหมดเป็นสวนยาง 2,089 ไร่ มีหลักฐานเป็นโฉนด 3 แปลงอยู่ 701 ไร่ เป็น น.ส. 3 ก อยู่ 26 แปลง เนื้อที่ 1,307 ไร่เศษ เป็นสวนปาล์ม 80 ไร่ เป็น ภบท.5 รวมที่ดินทั้งสิ้น 2,089 ไร่ ปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ ยางพารา 90 % กรีดมาแล้ว 2 ปี ต้องการขายไร่ละ 300,000 บาท อยู่ที่บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเรียบเสมอทั้งหมด ไม่มีเนิน ไม่ติดเขา ถนนลาดยาง มีไฟฟ้า อยู่ติดที่ชุมชน

13.อยู่แถวตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ 18 ไร่ ยางกรีดหน้า 3 เปลือกแรก เป็นโฉนดพร้อมโอน ขายยกแปลงราคา 6,000,000 บาท

14.อยู่แถวศรีนคริญ ไปทางบรุ์คไซด์ วัลเลย์ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง เนื้อที่ 10 ไร่ มีบ้าน 1 หลัง บ้านเพิ่ง ปลูก ราคาประมาณ 1 ล้านบาท ยางปลูกมา ประมาณ 4 ปี ทางเข้ากำลังจะลาดยาง ห่างจากถนนลาดยาง 100 เมตร ขายยกแปลงราคา 3,900,000 บาท


หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการหาซื้อที่ดินในพื้นที่ใด ราคาประมาณเท่าไร จำนวนกี่ไร ลักษณะที่ดินที่ต้องการ ใช้ในวัตถุประสงค์ใด ประเภทไหน ติดต่อคุณอิทธพล จันทร์สำฤทธิ์ 081 9080384 E-mail: itthipollawoffice@gmail.com หรือ คุณศรัณย์ สมานบุญวนิช 088 5268859 E-mail: nes.saran@hotmail.com เรายินดีจัดหาให้ท่านได้


ติดต่อ: คุณศรัณย์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 088 5268859จังหวัด: ระยองลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ


[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]