ขายที่ดิน แปลงเล็ก แปลงใหญ่ ในเขตชลบุรี ระยอง 23 แปลง ราคาถูก เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน น้ำไม่ท่วม ที่ติดถนนใหญ่ทุกแปลง สาธารณูปโภคครบครัน

หน้าแรก » ภาคตะวันออก » ระยอง » อำเภอปลวกแดง » ตำบลปลวกแดง

ขายที่ดิน แปลงเล็ก แปลงใหญ่ ในเขตชลบุรี ระยอง 23 แปลง ราคาถูก เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน น้ำไม่ท่วม ที่ติดถนนใหญ่ทุกแปลง สาธารณูปโภคครบครัน
1. ขายที่ดินผืนใหญ่ เขตศรีราชา บ้านบึง 1,014-3-55 ไร่ ไร่ละ 250,000 บาท รวมประมาณ 254 ล้านบาท ติดถนนลาดยาง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน ลงทุนทำเขตอุตสาหกรรม อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย สามารถบุกเบิกที่เพิ่มอีกกว่า 2,500 ไร่ หากท่านต้องการ ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 25 กม.

2. ขายที่ดินผืนใหญ่ เขตอำเภอบ้านบึง 400 ไร่ ไร่ละ 200,000 บาท รวมประมาณ 80 ล้านบาท ติดถนนลาดยาง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 30 กม.

3. ขายที่ดินผืนใหญ่ เขตอำเภอหนองใหญ่ 120 ไร่ ไร่ละ 250,000 บาท รวมประมาณ 30 ล้านบาท ติดถนนลาดยาง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 30 กม.

4. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 210 ไร่ ไร่ละ 1.7 ล้านบาท ติดถนนลาดยาง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงานส่งออก อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือแหลมฉบังเพียง 10 กม. รวม 12 โฉนด ศรีราชา ชลบุรี

5. ขายที่ดินผืนใหญ่ ติดอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง 600 ไร่ ไร่ละ 600,000 บาท รวมประมาณ 360 ล้านบาท แบ่งขายได้ทีละ 100-200 ไร่ ติดถนนลาดยาง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 40 กม.

6. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้นิคมอมตะมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 1,170 ไร่ ไร่ละ 280,000 บาท รวมประมาณ 330 ล้านบาท ติดถนนลาดยาง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 40 กม.

7. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้นิคมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 483 ไร่ ไร่ละ 850,000 บาท รวมประมาณ 410 ล้านบาท ติดถนนลาดยางใหญ่ เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 30 กม.

8. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้นิคมมาบตาพุด ระยอง 495 ไร่ ไร่ละ 250,000 บาท รวมประมาณ 124 ล้านบาท ติดถนนลาดยางใหญ่ เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 40 กม.

9. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้นิคมมาบตาพุด ระยอง 160 ไร่ ไร่ละ 750,000 บาท รวมประมาณ 120 ล้านบาท ติดถนนลาดยางใหญ่ ด้านหลังติดเขา เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 40 กม.

10. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้อมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง 300 ไร่ ไร่ละ 450,000 บาท รวมประมาณ 135 ล้านบาท ติดถนนลาดยางสายปลวกแดง ระยอง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 40 กม.

11. ขายที่ดินผืนใหญ่ มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 752 ไร่ ไร่ละ 750,000 บาท รวมประมาณ 564 ล้านบาท ติดถนนสี่เลนส์ มาบข่า ระยอง เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 35 กม.พื้นที่สีม่วง

12. ขายที่ดินผืนใหญ่ มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 548 ไร่ ไร่ละ 550,000 บาท รวมประมาณ 301 ล้านบาท ติดถนนลาดยางกว้าง ถนนสาย9 ซอย 3 เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 35 กม. พื้นที่สีม่วง ติดกับแปลงที่ 11

13. ขายที่ดินผืนใหญ่ มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 233 ไร่ ไร่ละ 900,000 บาท รวมประมาณ 209 ล้านบาท ติดถนนสาย 336 ระยอง-กระทิงลาย เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 35 กม. พื้นที่สีม่วง

14. ขายโรงงาน โกดัง พร้อมที่ดินผืนใหญ่ มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 40-1-61 ไร่ ขายเหมารวม 115 ล้านบาท ติดถนนสายบางนา-ตราด ติดถนนสาย 9 ติดถนนซอย 8 เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงาน อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือเเหลมฉบัง 32 กม. พื้นที่สีม่วง

15. ขายที่ดินผืนใหญ่ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 130 ไร่ ไร่ละ 1 ล้านบาท ติดถนนลาดยาง หน้ากว้าง 300 เมตร เหมาะสร้างฐานการผลิต โรงงานส่งออก อื่นๆ ที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ น้ำไม่ท่วม ที่ดินปรับพื้นที่สามารถตั้งโรงงานได้เลย ห่างท่าเรือแหลมฉบังเพียง 18 กม. ศรีราชา ชลบุรี

16. ขายที่ดินผืนใหญ่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 38-1-17 ไร่ ไร่ละ 2 ล้าน ติดถนนหน้ากว้าง 60 เมตร ห่างนิคมแหลมฉบัง 10 กม. ห่างถนนบายพาส 1.3 กม. ศรีราชา ชลบุรี เยื้อง บจ.NYK Logistics ติดถนน. 3 ด้าน เป็นเนินสูง เหมาะแก่การทำโรงงานเพื่อการส่งออก ใกล้คลังสินค้าทัณณ์บน ,FREE ZONE ,EPZ ,ใกล้เขตส่งสริมการลงทุน BOI พื้นที่สีม่วง เขตอุสาหกรรม ขายยกแปลงไม่แบ่งขาย มีทั้งหมด 3 โฉนด การคมนาคมสะดวก มีโรงงานหลายโรงงานอยู่ใกล้ๆ เช่น ใกล้ NYK ใกล้ที่วางตู้สินค้า แหล่งเจริญมาก อยู่ในเขตตำบลหนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

17.ขายที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน หรือทำโครงการนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่ 3,000 ไร่ ไร่ละ 550,000 บาท อยู่ในเขตปลวกแดง และพนานิคม ระยอง เหมาะทำเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่ต้องถม ติดถนนลาดยาง พื้นที่สีม่วง ปัจจุบันเป็นที่โฉนด เป็นสวนมันสำปะหลัง สวนสัปรด สวนยางพารา รวมกัน สาธารณูปโภคครบ ใกล้ๆกับโรงงานหลายโรง ห่างแหลมฉบัง 35 กม. ห่างปลวกแดง 4 กม.

18.ขายที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน หรือทำโครงการ เนื้อที่ 3,000 ไร่ ไร่ละ 1.2 ล้านบาท อยู่ในเขตศรีราชา บ่อวิน ชลบุรี เหมาะทำเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่ต้องถม ติดถนนลาดยาง พื้นที่สีม่วง ปัจจุบันเป็นที่โฉนด สาธารณูปโภคครบ ใกล้ๆกับโรงงานหลายโรง นิคมอมตะซิตี้ เหมราช ปิ่นทอง ห่างนิคมแหลมฉบัง 18 กม.

19. ขายที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน หรือทำโครงการ เนื้อที่ 1,200 ไร่ ไร่ละ 250,000 บาท อยู่ในเขตบ้านบึง ชลบุรี ติดถนน 344 บ้านบึง-แกลง เหมาะทำเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่ต้องถม ติดถนนลาดยาง พื้นที่สีม่วง ปัจจุบันเป็นที่โฉนด สวนยาง สาธารณูปโภคครบ ใกล้ๆกับโรงงานหลายโรง พนัสนิคม หนองใหญ่ เกตุเวย์ฉะเชิงเทรา ห่างนิคมแหลมฉบัง 32 กม.

20. ขายที่ดินผืนใหญ่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 600 ไร่ ไร่ละ 2.4 ล้าน ติดถนนลาดยาง ห่างนิคมแหลมฉบัง 6 กม. ศรีราชา ชลบุรี ผืนใหญ่ เหมาะแก่การทำนิคม โรงงานเพื่อการส่งออก ใกล้คลังสินค้าทัณณ์บน ,Free Zone ,EPZ ,ใกล้เขตส่งสริมการลงทุน BOI พื้นที่สีม่วงแดง เขตอุตสาหกรรม ขายยกแปลงไม่แบ่งขาย การคมนาคมสะดวก ห่างจากถนนบายพาส สาย 7 ฝั่งแหลมฉบัง 5 กม. มีโรงงานหลายโรงงานอยู่ใกล้ๆ เช่น ใกล้ไทยออยล์ ใกล้ที่วางตู้สินค้า แหล่งเจริญมาก อยู่ในเขตนิคมแหลมฉบัง เหมาะทำโกดัง โรงงาน พื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ โกดังให้เช่า มีผืนเดียวในย่านนี้ครับ

21.ขายสวนยางพารา 62 ไร่ ไร่ละ 350,000 บาท พนานิคม ระยอง มีลำคลอง ลำธาร ถนนลูกรังตัดผ่าน ยางอายุ 6 ปี น้ำ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ

22. ขายสวนยางพารา 1,000 ไร่ ไร่ละ 250,000 บาท บ้านค่าย ระยอง มีลำคลอง ลำธาร ถนนลาดยางดำตัดผ่าน ยางอายุ 6 ปี น้ำ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ

23. ขายสวนยางพารา 1,200 ไร่ ไร่ละ 250,000 บาท รอยต่อ อำเภอเมืองใหม่ จันทบุรี - ระยอง มีลำคลอง ลำธาร ถนนลาดยางตัดผ่าน ยางอายุ 9 ปี ยางพร้อมกรีด น้ำ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคครบ

พร้อมโอนทุกแปลง
ติดต่อ คุณเอกซ์ 081-6050337 ,088-1947059 ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ x.land2011@hotmail.com ,x.land2011@yahoo.com
รับจัดหาที่ดินตามสเปค เล็ก ใหญ่ ทั่วภาคตะวันออก


ติดต่อ: อีเมล์: 
โทรศัพย์: จังหวัด: ระยอง
คำค้น: ขายที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมเกตเย์วิตี้ | ขายที่ ผืนเล็ก ปลวกแดง | ที่ดินติดถนนใหญ่ แปลงเล็ก | ขายที่ดิน ติดถนน ชลบุรี แปลงละ บาท | ขาย ที่ดิน นส 3 ชลบุรี แปลงเล็ก | ที่แปลงเล็กในปลวกแดง | ขายที่ดินแปลงเล็กชลบุรี | ที่ดินชลบุรี ติดถนนบ้านบึง-ชลบุรี เช่าแปลงเล็กๆ | ที่ดิน โรงงาน นิคมส่งออก epz free zone | ขายทีนแหลมฉบัง + ติดถนนใหญ่ |ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ


[ 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ ]